G9 - 230V halogeen

Halopin 25W G9 compact 230V G9 FS1

Osram
4050300791777
Bestel

Halopin 40W G9 compact 230V G9 FS1

Osram
4050300791791
Bestel

Halopin 60W G9 compact 230V G9 helder

Osram
4050300198286
Bestel

Halopin 66725 OVEN 25W 230V G9 FS

Osram
4050300791791
Bestel

Halopin 75W G9 compact 230V G9 mat

Osram
4050300198347
Bestel

Halopin ECO 20W G9 compact 220-230V G9 FS1

Osram
4008321945273
Bestel

Halopin ECO 33W G9 compact 220-230V G9 FS1

Osram
4008321208668
Bestel

Halopin ECO 48W G9 compact 220-230V G9 FS1

Osram
4008321945334
Bestel

Philips EcoHalo MV Clickline 18W G9 230V

Philips
8727900895773
Bestel